Lokátor GPS L2

Lokalizator siemens przod

Certifikovaný lokátor na monitorovanie lokomotív v reálnom čase

Verejná doprava

Public transport

Náš systém riadenia verejnej dopravy pomáha zabezpečiť plynulý prejazd vozidiel mestskej hromadnej dopravy, riadi cestovné poriadky, zabezpečuje rádiovú komunikáciu so všetkými vozidlami, a tiež zhromažďuje a spracúva údaje o doprave v reálnom čase.

Odpadové hospodárstvo

Waste management

IKT systémy pre odvetvie odpadového hospodárstva predstavujú komplexné riešenia vrátane identifikácie RFID, systému váženia, zaznamenávania obrazu ap.

Manažment zmien

Change management

Školenie je posledným a veľmi dôležitým procesom implementácie nových riešení. Zvyšuje sa produktivita a efektívnosť automatizovanej práce

Implementácia

Implementation

Vieme, aká dôležitá je spolupráca v tejto oblasti, preto ponúkame celý rad implementačných služieb na uľahčenie riadenia.

Popredajná podpora

Aftersales Support

Chápeme a ceníme si spoluprácu založenú na dôvere. Ponúkame komplexnú popredajnú podporu v každej fáze našej spoločnej práce.

Analýza

assessment

Úspech každého projektu spočíva v identifikácii a pochopení potrieb klienta.

Manažment zdrojov

Asset Management

Na efektívne riadenie zdrojov potrebujete nástroje, ktoré zlepšujú prevádzku. Riešenia, ktoré pripravujeme, sú vyvinuté pre potreby každého klienta.