Terminal PDA ELTE SMART 8″

Dotykový displej PDA podporuje a zefektívňuje proces vykonávania úloh. Namiesto päťpalcového terminálu môžeme použiť osempalcový terminál. Väčší terminál je pohodlnejší na používanie.

Terminal PDA ELTE SMART 8"

Palubný počítač umožňuje vodičovi komunikovať s operátorom, kontrolovať správne fungovanie všetkých komponentov systému, sledovať stav plánovanej trasy, hlásiť prípadné nezrovnalosti pomocou preddefinovaných poznámok alebo vlastných poznámok s priloženými fotografiami.

 

Funkcionalita terminálu umožňuje nepretržité monitorovanie príslušných parametrov konštrukcie vozidla počas vykonávania úlohy.

Kľúčové vlastnosti

Communication with the driver

Komunikácia s vodičom

Supports following standards GPS-Glonass-Galileo

GPS navigácia

Check of each device of ELTE GPS systems installed in the vehicle

Ovládanie akéhokoľvek zariadenia ELTE GPS nainštalovaného vo vozidle