Systém pre kontajnery

Systém nakladania s odpadom je komplexný nástroj, ktorý umožňuje optimalizovať nakladanie s odpadom prostredníctvom monitorovania, kontroly a efektívneho riadenia odpadkových košov. Systém zahŕňa správu umiestnenia kontajnerov, monitorovanie úrovne naplnenia a plánovanie optimálnych trás zberu odpadu prostredníctvom vzdialenej správy v softvéri systému ICHI.

 

V tejto časti uvádzame dve hlavné riešenia určené pre kontajnery: Lokátor kontajnerov (ET CZUK) a Senzor naplnenia kontajnerov (BELL BOX).