Snímač hladiny v zásobníku

Zvonček je bezdrôtové zariadenie vybavené ultrazvukovým snímačom, ktorý po inštalácii meria aktuálnu úroveň naplnenia odpadkového koša. Všetky zaznamenané údaje o úrovni naplnenia spolu s umiestnením košov sa vizualizujú na digitálnej mape. To vám pomáha kontrolovať úroveň odpadu. Vďaka tomu budete neustále informovaní o stave vašich košov.

Bell Box

Zvonček je bezdrôtové zariadenie vybavené ultrazvukovým snímačom, ktorý po inštalácii meria aktuálnu úroveň naplnenia vášho odpadkového koša. Všetky zaznamenané údaje o úrovni naplnenia spolu s umiestnením košov sú vizualizované na digitálnej mape.

Kľúčové vlastnosti

Adaptable for various types of containers

Môže sa inštalovať do rôznych typov nádob/kontajnerov na odpad

Battery replacement availability

Vymeniteľná batéria s životnosťou niekoľko rokov

Various customization options of device operating, as well as alarms settings regarding overturn, interior fire or unauthorized discharge (waste theft)

Rôzne možnosti prispôsobenia

Fill-level sensor – information about current level of waste

Snímač úrovne naplnenia – informácie o aktuálnej úrovni odpadu

Temperature sensor – fire detection in the interior of container

Teplotný senzor - detekcia požiaru vo vnútri kontajnera

Accelerometer

Akcelerometer - informácie o prevrátení/pohybe

Integrácia s ICHI

Snímač hladiny v zásobníku (Bell Box)