Tachograf ET-TACHO s modulom ATS

Tachograf obohatený o modul ATS s trvalou pamäťou poskytuje informácie o bodoch a smeroch jazdy, v ktorých sa má aktivovať funkcia ATS. Funkcia ATS sa aktivuje v príslušných bodoch pomocou informácií o aktuálnej polohe vlaku. Používanie tachografu s databázou bodov ATS si nevyžaduje nákup a údržbu nákladnej traťovej infraštruktúry. Toto riešenie znižuje výdavky na vybavenie hnacieho vozidla, znižuje náklady na údržbu traťovej infraštruktúry a zvyšuje úroveň bezpečnosti vlaku.

Tachograf ET-TACHO s modulom ATS

V tejto konfigurácii sú tachografy nainštalované v rušňoch prevádzkovaných PKP LHS. Pre náš tachograf s funkciou ATS vydal Úrad pre železničnú dopravu osvedčenie o schválení na dobu neurčitú. Riešenie je predmetom patentového konania.

Kľúčové vlastnosti

gsm modem

GSM/GPRS modem

Internal memory

Vnútorná pamäť

Store information such as points and driving directions

Ukladanie informácií, ako sú body a smer jazdy

Live saving data

Ukladanie údajov v reálnom čase

Posibility to check data in app

Možnosť sledovania údajov v aplikácii