Analýza údajov a podávanie správ

Prostredníctvom analýzy môžete získať údaje, ktoré ovplyvnia rozvoj vášho podnikania. Modul „Reporty“ umožňuje vytvárať rôzne typy tabuľkových výkazov v kombinácii s vizualizáciou udalostí na digitálnej mape. Údaje z tabuľkových výkazov sa dajú exportovať do iných aplikácií (databáz, tabuľkových kalkulátorov) na ďalšiu prácu s poskytnutými informáciami.

Hlavné výhody

Správa vozového parku je teraz oveľa jednoduchšia. V našom systéme môžete sledovať údaje vo forme otočných tabuliek, grafov alebo mapy s dynamickým náhľadom. Údaje môžete ukladať do súborov: CSV, XLS, PDF. Všetky údaje sa spracúvajú v reálnom čase (live).

ICHI

Systém ICHI je multifunkčný a integrovaný softvér na správu procesov a majetku. Tento softvér bol vyvinutý pre našich zákazníkov pôsobiacich v oblasti odpadového hospodárstva. Dbáme na to, aby jeho funkcie spĺňali ich potreby. Systém ICHI sa dá integrovať s externými systémami.

Moduly ARUBAMU, SAITEKI a ICHIapp boli pridané k existujúcim modulom ARUBAMU, SAITEKI a ICHI v predchádzajúcej verzii.