FX 500 Panel 5”

Dôležitý prvok systému RFID. Vďaka palubnému počítaču je možné kontrolovať správnu činnosť všetkých komponentov systému.

FX 500 Panel 5”

Palubný počítač je dôležitým prvkom systému RFID. Vďaka nemu môže vodič komunikovať s operátorom, kontrolovať, či všetky prvky systému fungujú správne, sledovať stav plánovanej trasy, hlásiť akékoľvek nezrovnalosti pomocou preddefinovaných poznámok alebo vlastných poznámok s priloženými fotografiami.

Kľúčové vlastnosti

Simple Installation2

Jednoduchá montáž

Supporting automatic RFID

Podpora automatickej identifikácie RFID

Reliability

Spoľahlivosť

Long life

Dlhá životnosť

possible multiple use - posibility to change vechicle

Opätovné použitie – možnosť výmeny vozidla