Implementácia

Systémová integrácia si vyžaduje veľké nasadenie od nás aj od našich zákazníkov alebo partnerov. Vieme, aká dôležitá je spolupráca v tejto oblasti, a preto ponúkame celý rad implementačných služieb, ktoré uľahčujú riadenie.

Implementation

Všetky oddelenia našej spoločnosti sa nachádzajú na jednom mieste a poskytujú našim partnerom kompletný rozsah služieb. Máme vlastnú výrobnú linku, takže sme schopní prispôsobiť všetky potrebné komponenty aktuálnemu dopytu. Môžeme vykonať koncepčný návrh montáže váhového systému, prispôsobiť zariadenie na montáž antény RFID alebo vyvinúť novú aplikáciu. Naším prístupom je poskytovať kompletné riešenia vrátane prispôsobenia vozidiel, zariadení a serverov potrebám našich zákazníkov.

assessment

Pomocou dátovej analytiky dokážeme analyzovať všetky dáta prichádzajúce zo senzorových, identifikačných, váhových a kamerových systémov, prepájať ich s informáciami, ktoré sú v databázach (CRM) a výsledky následne zobraziť v prehľadnej forme. Analytické nástroje umožňujú získať výsledky od klasických tabuľkových prehľadov až po komplexné aplikácie na dolovanie údajov.

 

Ponúkame rôzne typy integrácie vrátane hardvéru a softvéru. Aj pri zložitých projektoch sme schopní poskytnúť pripojenie API, aby sme zabezpečili všetky potrebné dátové toky medzi nami a systémami tretích strán. Na druhej strane hardvérová integrácia nám umožňuje pripojiť rôzne komponenty našich systémov k poskytovateľom tretích strán priamo vo vozidle pomocou rôznych typov protokolov.

Implementation