Systémy video dohľadu

Systém ET Pics umožňuje používať fotografie alebo videá na zdokumentovanie akýchkoľvek nezrovnalostí alebo úloh. Výhodou systému je možnosť označovať fotografie a videá geografickými značkami. Táto funkcia pridáva k zaznamenanému obrázku geografickú polohu, čo umožňuje rýchle vyhľadávanie obrázkov nasnímaných počas služby na mieste vyznačenom na mape, napríklad na ulici alebo konkrétnej adrese. Tento systém sa ukazuje ako užitočný pri overovaní splnenia úloh a riešení prípadných sťažností.