Systemy monitoringu wizyjnego

Systemy monitoringu wizyjnego pozwalą na wykorzystanie zdjęć lub filmów do dokumentowania wszelkich nieprawidłowości lub realizacji zadań. Zaletą systemu jest możliwość geotagowania zdjęć i filmów. Funkcja ta dodaje do zarejestrowanego zdjęcia lokalizację geograficzną, co pozwala na szybkie wyszukiwanie zdjęć wykonanych podczas realizacji usługi w miejscu wskazanym na mapie, np. ulicy lub konkretnego adresu. Systemy te okazują się przydatne przy weryfikacji realizacji zadań i rozpatrywaniu ewentualnych reklamacji.