Terminale

Terminal umożliwia realizację wielu funkcji, m.in. możliwość komunikacji z kierowcą, nawigacji GPS, diagnostyki elementów systemu GPS / RFID. Pozwala również na wyświetlenie planu trasy w postaci listy Punktów Gromadzenia Odpadów. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości operator pojazdu może je zgłosić za pomocą predefiniowanych lub własnych notatek, do których jako załączniki można dołączyć zdjęcia z aparatu cyfrowego.