Terminale

Terminal posiada wiele funkcjonalności m.in. możliwość komunikacji z kierowcą, nawigacji GPS, diagnostyki elementów systemu GPS. Pozwala również na odbieranie i realizację przesłanej listy zadań. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości podczas realizacji operator pojazdu może je zgłosić za pomocą predefiniowanych lub własnych notatek, do których jako załączniki można dołączyć zdjęcia.