Czujnik okna wagowego

Czujnik odpowiedzialny za inicjowanie i kończenie procesu ważenia. Czujnik służy również do zliczania ilości opróżnień (podniesień).

Czujnik okna wagowego

Czujnik indukcyjny uruchamiający pomiar wagi. W przypadku podnośników podwójnych – można zastosować dwa czujniki okna wagowego do jednoczesnej pracy.

Główne cechy

Simple Installation2

Prosta instalacja

Supporting automatic RFID

Obsługa automatycznego systemu identyfikacji RFID

Supporting dynamic weighing system

Wspieranie dynamicznych systemów ważenia

High resistance to weather conditions

Wysoka odporność na warunki atmosferyczne

Reliability

Niezawodność

Czujnik okna wagowego