Waga dynamiczna

To w pełni zautomatyzowany system dynamicznego ważenia odpadów. Waga określana jest bez zatrzymywania podnośnika pojemników na odpady - mierzona podczas opróżniania pojemników.

Firmy prowadzące lub nadzorujące odbiór odpadów mogą wykorzystać system dynamicznego ważenia odpadów do: precyzyjnego rozliczania masy odpadów odbieranych od mieszkańców, monitorowania stopnia segregacji odpadów przez mieszkańców i przedsiębiorców, porównywania masy odpadów odbieranych przez pojazd z masą odpadów ustaloną na składowisku.

Komputer ważący

Ideą systemu ważenia dynamicznego jest ważenie pojemnika w trakcie jego opróżniania. W sposób nieinwazyjny – czyli bez dodatkowej ingerencji człowieka. Waga automatycznie waży odpady podczas opróżniania pojemnika na śmieci, bez konieczności przerywania procesu opróżniania. Waga współpracuje z pojemnikami na ładunki o różnych rozmiarach. Komputer wagowy przetwarza wszystkie dane. Wykrywa błędy i anomalie oraz podaje wynik z uwzględnieniem wszystkich anomalii.

Tensometr z przetwornikiem

Ogniwo obciążnikowe z przetwornikiem służy do pomiaru masy pojemnika na śmieci i kompensuje odchylenia.

Główne cechy

Weighing while emptying the trash can

Ważenie przy opróżnianiu kosza na śmieci

Individual measurement of containers

Indywidualne pomiar pojemników

Measurement results saved in memory

Wyniki pomiarów zapisywane w pamięci

Manually or automatically activated

Aktywacja ręczna lub automatyczna

legalizacja

Możliwość legalizacji wagi