Tachografy

Tachograf zainstalowany w pojeździe automatycznie rejestruje jego prędkość i odległość oraz umożliwia maszyniście wybór trybu aktywności. Tryb pracy tachografu włącza się automatycznie przy zmianie stanu pojazdu lub włącza się po uruchomieniu lokomotywy.