Czujnik zapełnienia pojemników

Czujnik zapełnienia pojemników (Bell Box) jest bezprzewodowym urządzeniem wyposażonym w czujnik ultradźwiękowy, który po zamontowaniu dokonuje pomiaru stanu zapełnienia pojemnika na odpady. Wszystkie zarejestrowane dane wraz z lokalizacją pojemników są wizualizowane na mapie cyfrowej, dzięki czemu można wykorzystać te informacje tworząc trasy odbioru odpadów. Wykorzystanie informacji o stopniu zapełnienia przyczyni się może do ograniczenia kosztów związanych z dojazdami do pustych pojemników.

Bell Box

Bell Box to bezprzewodowe urządzenie wyposażone w czujnik ultradźwiękowy, które po zainstalowaniu dokonuje bieżącego pomiaru stanu napełnienia kosza na śmieci. Wszystkie zarejestrowane dane o stanie napełnienia wraz z lokalizacją pojemników są wizualizowane na mapie cyfrowej.

Główne cechy

Adaptable for various types of containers

Możliwość montażu w różnych typach kontenerów/pojemników na śmieci

Battery replacement availability

Kilkuletnia żywotność baterii z możliwością wymiany

Various customization options of device operating, as well as alarms settings regarding overturn, interior fire or unauthorized discharge (waste theft)

Różne opcje dostosowania

Fill-level sensor – information about current level of waste

Czujnik poziomu napełnienia - informacja o aktualnym poziomie odpadów

Temperature sensor – fire detection in the interior of container

Czujnik temperatury - wykrywanie pożaru we wnętrzu kontenera

Accelerometer

Akcelerometr - informacja o przewróceniu/ruchu

Integracja z ICHI

Czujnik zapełnienia pojemników (Bell Box)