Waga statyczna

Waga statyczna została zaprojektowana jako rozwiązanie do statycznego ważenia odpadów komunalnych. Może być zautomatyzowana, ale konieczne jest czasowe wstrzymanie opróżniania pojemników i/lub kontenerów na odpady.

Komputer ważący

Ważenie statyczne wymaga udziału człowieka i unieruchomienia ważonego obiektu. Komputer identyfikuje pojemnik i przekazuje informację do bazy danych.

Tensometr z przetwornikiem

Ogniwo obciążnikowe z przetwornikiem służy do pomiaru masy pojemnika na śmieci i kompensuje odchylenia.

Panel przycisków

Panel posiada nieograniczoną liczbę zastosowań. Każdy przycisk możemy dowolnie zdefiniować i wysłać sygnał do systemu. Na panelu znajdują się cztery przyciski sygnalizujące podświetlenie w czterech różnych kolorach.

Główne cechy

Allows a wide range of measurements

Umożliwia szeroki zakres pomiarów

Possibility to connect with a route planning system

Możliwość połączenia z systemem planowania trasy

Ability to connect to route, schedule and control system

Możliwość podłączenia do systemu tras, harmonogramów i kontroli

Works with the on-board computer

Współpracuje z komputerem pokładowym

legalizacja

Możliwość legalizacji wagi