Automatyczna identyfikacja RFID

System automatycznej identyfikacji RFID umożliwia odczyt i identyfikację pojemników, a następnie przesłanie danych do systemu. Nasz system może być zainstalowany w każdym pojeździe do odbioru odpadów. Identyfikacja pojemników odbywa się dzięki antenom i czytnikom RFID zamontowanym na pojazdach oraz tagom RFID zamontowanym w pojemnikach.

Automatyczny Czytnik RFID/LF

Czytnik RFID przy pomocy podłączonych anten odczytuje transpondery zamontowane w pojemnikach, a następnie wysyła dane do systemu. Dane te, wraz ze znacznikami czasu, lokalizacją GPS i innymi danymi z urządzeń zainstalowanych w pojeździe, są wykorzystywane w dalszym procesie analitycznym.

Automatyczny czytnik RFID/UHF

Czytnik UHF jest jednym z elementów systemu automatycznej identyfikacji UHF służącego
do identyfikacji kontenerów/pojemników w procesie ich obsługi – podstawiania i odbioru. Zarówno czytnik jak i zintegrowana antena UHF dalekiego zasięgu umieszczone są w jednej kompaktowej obudowie.

Antena HDX

Antena HDX (half-duplex) stosowana jest w przypadku konieczności odczytu transponderów z większej odległości – ze względu na konstrukcję podnośnika lub pojemnika.

 

Ten typ anteny jest przeznaczony do odczytu zarówno Transponderów FDX/HDX z cewką powietrzną jak i Transponderów HDX dalekiego zasięgu mocowanego z rdzeniem ferrytowym do pojemników metalowych.

 

Aby móc zamontować anteny na wszystkich typach pojazdów, oferujemy anteny o różnych rozmiarach.

Antena FDX/HDX

Antena uniwersalna odbiera dane z tagów, które są montowane w standardowym gnieździe w kołnierzu pojemnika.

 

Zastosowanie anteny uniwersalnej umożliwia odczyt pojemników w różnych rozmiarach. Antena odczytuje tagi RFID wyposażone w cewki powietrzne i rdzeń ferrytowy. W różnych typach i częstotliwościach: (Tagi) FDX-B BDE (EN14803) , FDX- A (Unique), HDX BDE (EN14803).

Zobacz dedykowane transpondery.

Antena RFID Unique

Antena o dużym zasięgu stworzona głównie z myślą o klientach, korzystających z dawniej stosowanych transponderów innych dostawców w standardzie Unique. Antena wyjątkowo posiada duże pole odczytu, co jest ważne szczególnie wtedy, gdy rozmieszczenie transponderów jest różne w poszczególnych pojemnikach np. w zależności od ich typów.

Kabel anteny RFID

Aby zapewnić długotrwałą pracę i niezawodność, niezbędne jest zastosowanie wysokiej jakości kabli.
Oferujemy kable dedykowane do podłączenia anten dalekiego zasięgu HDX oraz uniwersalnych anten grzebieniowych.

Montaż odbywa się przy użyciu wysokiej jakości hermetycznych złączy.

Główne cechy

Adaptable for various types of containers

Możliwość dostosowania do różnych typów pojemników

Automatic reading of the transponder when the wastebin is being collected

Automatyczny odczyt transpondera podczas odbioru pojemnika na odpady

Operates at various frequencies

Możliwość pracy na różnych częstotliwościach

Detect and signal irregularities during implementation of the planned route

Wykrywanie i sygnalizacja nieprawidłowości podczas realizacji planowanej trasy

Supports various transponder types

Obsługa różnych rodzajów transponderów

possible multiple use - posibility to change vechicle

Możliwość wielokrotnego użycia