Automatická identifikace RFID

Systém automatické identifikace RFID umožňuje přečíst a identifikovat kontejnery a následně odeslat údaje do systému. Náš systém lze nainstalovat do jakéhokoli vozidla pro svoz odpadu. Identifikace kontejnerů probíhá prostřednictvím antén a čteček RFID namontovaných na vozidlech a štítků RFID namontovaných v kontejnerech.

Automatyka čtečka RFID/LF

Čtečka RFID přečte štítky a identifikuje kontejnery a poté odešle údaje do systému. Tato data se spolu s časovými razítky, polohou GPS a dalšími údaji ze zařízení instalovaných ve vozidle používají v dalším procesu analýzy. Čtečka přenáší data zaznamenaná z nástavby vozidla, např. polohu zvedacích dveří, zadních dveří.

Automatyka čtečka RFID/UHF

Čtečka UHF je jednou ze součástí systému automatické identifikace UHF pro identifikaci kontejnerů během procesu jejich umísťování a přebírání od zákazníků. Čtečka i čtečka a integrovaná anténa UHF s dlouhým dosahem jsou umístěny v jediném kompaktním krytu.

Čtečka identifikuje kontejner pomocí transpondéru RFID/UHF.

Anténa HDX

Anténa HDX s dlouhým dosahem (poloduplexní) se používá v případech, kdy je třeba číst transpondéry z větší vzdálenosti – vzhledem ke konstrukci výtahu nebo zásobníku.

 

Tento typ antény je určen ke čtení jak HDX, tak i HDX Tagů s dlouhým dosahem připevněných ke kovovým kontejnerům.

 

Aby bylo možné namontovat antény na všechny typy vozidel, nabízíme antény různých velikostí.

 

Podívejte se na vyhrazené transpondéry.

Anténa FDX/HDX

Univerzální anténa přijímá data ze štítků, které jsou namontovány ve standardním otvoru v přírubě kontejneru.

 

Použití univerzální antény umožňuje čtení kontejnerů různých velikostí na zadních i bočních nakladačích. Anténa čte tagy RFID vybavené vzduchovými cívkami a feritovým jádrem. V různých typech a frekvencích: (Tagy) FDX-B BDE (EN14803) , FDX- A (Unique), HDX BDE (EN14803).

 

Viz vyhrazené transpondéry.

Anténa RFID Unique

Anténa s dlouhým dosahem určená především pro zákazníky, kteří používají dříve používané transpondéry jiných dodavatelů ve standardu Unique. Anténa má unikátně velké čtecí pole, což je důležité zejména v případech, kdy se rozmístění transpondérů v jednotlivých kontejnerech liší, např. podle jejich typů.

Kabel antény RFID

Vysoce kvalitní kabely jsou nezbytné pro zajištění dlouhodobého výkonu a spolehlivosti.


Nabízíme speciální kabely pro připojení antén HDX s dlouhým dosahem a univerzálních hřebenových antén.

Instalace se provádí pomocí vysoce kvalitních hermetických konektorů.

Hlavní funkce

Adaptable for various types of containers

Přizpůsobení různým typům kontejnerů

Automatic reading of the transponder when the wastebin is being collected

Automatické čtení transpondéru při svozu odpadkových košů

Operates at various frequencies

Možnost práce na různých frekvencích

Detect and signal irregularities during implementation of the planned route

Detekce a signalizace anomálií během realizace plánované trasy

Supports various transponder types

Podpora různých typů transpondérů

Long life

Dlouhá životnost baterie

possible multiple use - posibility to change vechicle

Opakovaně použitelné