Monitorování využívání

Systém ET CAN umožňuje sledovat a zaznamenávat mnoho parametrů souvisejících s každodenním provozem lokomotivy, aniž by bylo nutné instalovat několik nebo desítky dalších snímačů. Systém ET CAN čte a zaznamenává provozní údaje ze sběrnice CAN-BUS, jako je hladina paliva, spotřeba paliva, teplota motoru, otáčky motoru atd.

ET CAN

Zpráva obsahuje mimo jiné informace o: 

– čas, kdy byl motor během směny poprvé zapnut a naposledy vypnut,

– ujeté vzdálenosti (na základě GPS),

– době jízdy a volnoběhu,

– době provozu a době volnoběhu,

– maximální teplotě motoru

– maximální rychlost,

– spotřeba paliva,

– průměrné otáčky motoru.

Hlavní funkce

Used to identify the employee and track working

Systém identifikace zaměstnanců

Integracja z systemami zewnętrznymi_

Integrace
s externími systémy

Raportowanie przebiegu tras

Hlášení o trase