Portál dopravce

Portál dopravce je aplikace vytvořená v modelu SaaS, určená pro instituce organizující dopravu (místní samosprávy, úřady) a dopravce plnící své povinnosti. Je dostupný prostřednictvím webového prohlížeče, bez nutnosti stahování, instalace zásuvných modulů nebo doplňků.

Úplné přizpůsobení

Aplikace SaaS s přístupem přes prohlížeč a rozhraním RWD, které eliminuje problémy s různými rozlišeními obrazovky. Použití nevyžaduje instalaci dalších zásuvných modulů. Domovská obrazovka obsahuje zkratky k nejčastěji používaným funkcím pro snadné používání. Přihlášení do aplikace se provádí pomocí názvu společnosti, přihlašovacího jména a personalizovaného hesla, jehož složitost může nastavit správce systému. Modulární design umožňuje rozdělení na role a oprávnění pro jednotlivé uživatele. Aplikace má také sadu nástrojů určených pro instituce organizující dopravu a dopravce, což z ní činí komplexní řešení pro odvětví dopravy.

Funkce určené pro dopravce

Aplikace umožňuje správu řidičů (přidělování přihlašovacích údajů a biometrických záznamů), evidenci zastávek a tras, tvorbu jízdních řádů, evidenci symbolů, sledování vozového parku (ověřování polohy vozidel na mapě), tvorbu jízdného (vytváření atributů složky jízdenky), generování výkazů a vyřizování žádostí (oběh dokladů složky povolení).

Funkce určené pro vydavatele povolení (organizátory dopravy):

- Stav vyřizování žádostí (s případnými poznámkami ke komunikaci/důvody zamítnutí): údaje o zastávce, údaje a symboly legend jízdních řádů

- Služba digitálního oběhu dokumentů (evidence dokumentů obsažených ve vydaných komunikačních povoleních)

- Kontrolní hlášení (ověření vyúčtování a správnosti plnění přepravních povinností)