Systémy pro vážení odpadu

Naše váhové systémy byly vyvinuty v úzké spolupráci s našimi zákazníky z oblasti odpadového hospodářství tak, aby splňovaly jejich potřeby, očekávání a požadavky trhu. Existují dva hlavní typy vážení: dynamické a statické. Společnosti, které provádějí sběr odpadu nebo na něj dohlížejí, mohou systém pro vážení odpadu používat pro:

 

– přesné zúčtování hmotnosti odpadu odebraného od obyvatel;
– sledování míry třídění odpadu od obyvatel a podniků;
– porovnání hmotnosti odpadu sebraného vozidlem s hmotností odpadu zjištěnou na skládce.