Tachograf ET-TACHO s modulem ATS

Tachograf rozšířený o modul ATS s trvalou pamětí poskytuje informace o bodech a směrech jízdy, ve kterých má být funkce ATS aktivována. Funkce ATS se v příslušných bodech aktivuje na základě informací o aktuální poloze vlaku. Použití tachografu s databází bodů ATS nevyžaduje nákup a údržbu nákladné traťové infrastruktury. Toto řešení snižuje výdaje na vybavení hnacího vozidla, snižuje náklady na údržbu traťové infrastruktury a zvyšuje úroveň bezpečnosti vlaku.

Tachograf ET-TACHO s modulem ATS

V této konfiguraci jsou tachografy instalovány v lokomotivách provozovaných společností PKP LHS. Pro naše tachografy s funkcí ATS vydal Drážní dopravní úřad osvědčení o schválení pro provoz na dobu neurčitou. Řešení je v patentovém řízení.

Hlavní funkce

gsm modem

Modem GSM/GPRS

Internal memory

Interní paměť

Store information such as points and driving directions

Ukládání informací, jako jsou body a pokyny k jízdě

Live saving data

Ukládání dat v reálném čase

Posibility to check data in app

Možnost sledování dat v aplikaci

Tachograf ET-TACHO s modulem ATS