Zařízení GPS/GSM

Zařízení GPS/GSM určují zeměpisnou polohu vozidla, ve kterém jsou namontována, pomocí GPS. Tato poloha je uložena v paměti zařízení - takzvané "černé skříňce". Obsah černé skříňky se načítá prostřednictvím připojení GSM/GPRS.

 

Zařízení GPS/GSM mají zabudovaný modul průmyslové telefonie GSM, pomocí kterého zařízení komunikuje se základnovou stanicí a předává informace o své poloze a stavu vstupů.

Rozšířený lokátor GPS/GSM

Pokročilé ovladače indikují aktuální polohu vozidla. Kromě toho k nim připojujeme všechny dostupné systémy: RFID, Systém vážení, Záznam obrazu a terminál PDA.

Hlavní funkce

Option to enable remote data recording mode

Možnost zapnutí režimu vzdáleného záznamu dat

Possibility of remote configuration and software update

Možnost vzdálené konfigurace a aktualizace softwaru

Supporting automatic RFID

Provoz automatického identifikačního systému RFID

Supports following standards GPS-Glonass-Galileo

Podporuje následující standardy: GPS/Glonass/Galileo a GSM/GPRS.

Recording data with a given time interval, the possibility of looping the data buffer

Záznam dat s nastaveným časovým intervalem, možnost smyčkování datové vyrovnávací paměti

Základní GPS lokátor

Zařízení označí bod na mapě (aktuální polohu vozidla). Lze připojit ke sběrnici CAN vozidla. Přenáší informace do systému.

Hlavní funkce

Battery inside - no risk of cutting off energy

Baterie uvnitř lokátoru - žádné riziko výpadku proudu

Internal memory - no risk to lose GSM signal

Interní paměť - bez rizika ztráty dat

Live data transmission

Přímý přenos dat. Použití GSM/GPRS

Supporting RFID - automatic and manual RFID identification system

Podpora identifikačního systému RFID

Inputs-outputs

Vstupy/výstupy - připojitelné signály