Urządzenia GPS/GSM

Urządzenia GPS/GSM określają geolokalizację pojazdu, w którym są zamontowane, za pomocą systemu GPS. Pozycja ta jest zapisywana w pamięci urządzenia - tzw. "czarnej skrzynce". Odczyt zawartości czarnej skrzynki odbywa się za pomocą łącza GSM / GPRS. 

 

Urządzenia GPS/GSM posiadają wbudowany przemysłowy moduł telefonii GSM, za pomocą którego urządzenie komunikuje się ze stacją bazową, przekazując informacje o swojej pozycji i stanie wejść.

Sterownik GPS/GSM

Sterownik GPS/GSM wskazuje aktualną lokalizację pojazdu w czasie rzeczywistym. Urządzenie dodatkowo ma możliwość rozbudowy systemu m.in o system: identyfikacji RFID, ważenia odpadów, monitoringu wizyjnego czy terminal pokładowy.
Zebrane informacje przesyłane są do systemu informatycznego – ICHI.

Główne cechy

Option to enable remote data recording mode

Opcja włączenia trybu zdalnego zapisu danych

Possibility of remote configuration and software update

Możliwość zdalnej konfiguracji i aktualizacji oprogramowania

Supports following standards GPS-Glonass-Galileo

Obsługuje następujące standardy: GPS/Glonass/Galileo oraz GSM / GPRS

Recording data with a given time interval, the possibility of looping the data buffer

Zapisywanie danych z zadanym interwałem czasowym, możliwość zapętlenia bufora danych

Lokalizator GPS/GSM

Lokalizator GPS/GSM wskazuje jedynie punkt na mapie (aktualną lokalizację pojazdu). Może być podłączony do magistrali CAN pojazdu. Zebrane informacje przesyłane są do systemu informatycznego – ICHI.

Główne cechy

Battery inside - no risk of cutting off energy

Bateria wewnątrz lokalizatora - bez ryzyka odcięcia energii

Internal memory - no risk to lose GSM signal

Pamięć wewnętrzna - brak ryzyka utraty danych

Live data transmission

Transmisja danych na żywo. Korzystanie z GSM/GPRS

Inputs-outputs

Wejścia/wyjścia - możliwość podłączenia sygnałów