Terminal PDA ELTE SMART 5″

Ważny element systemu RFID. Dzięki komputerowi pokładowemu można sprawdzić poprawność działania wszystkich elementów systemu.

Terminal PDA ELTE SMART 5″

Komputer pokładowy jest ważnym elementem systemu RFID. Dzięki niemu kierowca może komunikować się z operatorem, sprawdzać czy wszystkie elementy systemu działają prawidłowo, monitorować stan realizacji zaplanowanej trasy, zgłaszać wszelkie nieprawidłowości za pomocą predefiniowanych notatek lub własnych notatek z załączonymi zdjęciami.

Główne cechy

Simple Installation2

Prosty montaż

Supporting automatic RFID

Wsparcie dla automatycznej identyfikacji RFID

Reliability

Niezawodność

Long life

Długa żywotność

possible multiple use - posibility to change vechicle

Możliwość wielokrotnego wykorzystania - możliwość zmiany pojazdu

Terminal PDA ELTE SMART 5″