Terminal PDA ELTE SMART 8″

PDA z ekranem dotykowym wspiera i usprawnia proces wykonywania zadań. Wersja terminala PDA z ośmiocalowym ekranem jest wygodniejsza w użyciu.

 

Terminal PDA ELTE SMART 8″

Komputer pokładowy umożliwia kierowcy komunikację z operatorem, diagnostykę systemu GPS/RFID, monitorowanie stanu realizacji otrzymanego zadania, zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości za pomocą predefiniowanych notatek lub własnych notatek z załączonymi zdjęciami.

 

Terminal pozwala również na nawigację GPS do punktów otrzymanych w zadaniu.

Główne cechy

Communication with the driver

Komunikacja z kierowcą

Supports following standards GPS-Glonass-Galileo

Nawigacja GPS

Check of each device of ELTE GPS systems installed in the vehicle

Kontrola każdego urządzenia systemu ELTE GPS zainstalowanego w pojeździe

Terminal PDA ELTE SMART 8″