ARUBAMU- Rejestracja obrazu

Moduł systemu ARUBAMU, jako jeden z elementów składowych ICHI System, oferuje możliwość podglądu sytuacji (obrazu) online, oraz odtwarzanie obrazów zarówno w postaci zdjęć jak i wideo z konkretnych zdarzeń związanych z pojazdem, takich jak załadunek pojemnika czy otwarcia odwłoka.

 

Główne zalety ARUBAMU to: przejrzysty i intuicyjny interfejs, kompatybilność z innymi elementami systemu, możliwość anonimizacji zarejestrowanego przez kamery materiału, bezpieczeństwo pracy, szybkie generowanie raportów, integralność z innymi modułami ICHI, dokładna analiza zdarzeń.​

computer

Trash Error Detection (TED) - inteligentne rozwiązanie do analizy obrazu
i wykrywania nieprawidłowości, wspierane przez AI.

TED to nowa funkcjonalność umożliwiająca wykrywanie nieprawidłowości w procesie odbioru odpadów poprzez automatyczną analizę przestrzeni wrzutowej.

Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji, wrzuty poza pojemnikowe są raportowane w przejrzysty sposób w postaci tabelarycznej, uwzględniającej najważniejsze cechy anomalii tj. zdarzenie i miejsce incydentu, przedziały czasowe i datowe, a także dane wizualne w postaci zdjęć i nagrań wideo.

Więcej informacji o TED - kliknij

Główne funkcjonalności ARUBAMU

Podgląd online (streaming) – możliwość oglądania obrazu z kamer umieszczonych na pojazdach w czasie rzeczywistym, z opcją zapisu wybranych klatek w formie zdjęć.

Przeglądarka wideo umożliwia podgląd zarejestrowanych przez kamery obrazów, a także pozwala na synchronizację ze zdarzeniem i lokalizacją. Dodatkowo edytor ma funkcję anonimizacji pracowników — manualną lub automatyczną.

Synchronizacja raportów, mapy i wideo w czasie rzeczywistym umożliwia podgląd na aktualne położenie pojazdu, wykonywane działania i interwencje w przypadku nieprawidłowości

Możliwości anomizacji

Manualna - pozwala użytkownikowi zamazać konkretne obszary na wybranych klatkach

Automatyczna - generuje i odtwarza w pełni zanonimizowany materiał wideo.

Dodatkowe możliwości systemu dzięki wykorzystaniu kamer 360
i VIDEOBOX'A:

Rejestracja obrazu 360 i podgląd w pojeździe umożliwia szybkie reagowanie na zdarzenia w przestrzeni wokół pojazdu. Obraz jest zapisywany cyfrowo na nośniku danych lub w chmurze, zależnie od wymagań klienta. Dodatkowo, kierowca może skorzystać z podglądu widoku "z lotu ptaka" w przypadku zastosowania kamer 360st dla lepszej orientacji, a ponadto dzięki systemu VideoBox ma możliwość konfiguracji zapisywanego obrazu pod kątem rozdzielczości i liczby klatek na sekundę, dostosowując je do swoich preferencji i potrzeb.