VideoBox

To nowa generacja rejestracji obrazu - VideoBox to cyfrowy rejestrator, który zapisuje na karcie SD obraz z kamer zainstalowanych w pojeździe wraz z danymi o lokalizacji.

 

 

VideoBox

Urządzenie to przekazuje online zdjęcia lub wideo z kamer zainstalowanych w pojeździe. W przypadku braku sygnału GSM, zarejestrowane zdjęcia są buforowane na wewnętrznej pamięci SD i przesyłane w momencie ponownego uzyskania sygnału. 

 

Wraz z danymi GPS pojazdu daje możliwość wyrysowania w dedykowanym oprogramowaniu trasy przejazdu na mapie cyfrowej zsynchronizowanej z widokiem zarejestrowanym przez urządzenie na przebytej trasie.

 

Funkcją fotorejestracji jest możliwość tworzenia animacji obiektu na mapie cyfrowej zsynchronizowanej
z widokiem zarejestrowanym w danym miejscu.

Główne cechy

Captures the image in the form photos

Rejestruje obraz w postaci zdjęć

Configurable in terms of the frequency of taking photos

Dostosowywana częstotliwość wykonywania zdjęć

Customizable in terms of the quality of the recorded image

Różna jakość zdjęć do wyboru

Sending recorded images on-line and or save them on an SD card

Wysyłanie zarejestrowanych obrazów on-line i/lub zapisywanie ich na karcie SD