VideoBox

Nová generácia zaznamenávania obrazu – VideoBox je digitálny videorekordér, ktorý ukladá obraz z kamier, ktoré sú namontované na vozidle, spolu s údajmi o polohe na kartu SD.

VideoBox

Toto zariadenie prenáša online obraz z kamier namontovaných na vozidle, napr. na karosérii, v kabíne vodiča ap. V prípade neprítomnosti signálu GSM sa zaznamenané zábery ukladajú do vyrovnávacej internej pamäte. 

 

Funkcia registrácie fotografií dokáže vytvoriť animáciu objektu na digitálnej mape synchronizovanú s pohľadom zaznamenaným na danom mieste.

Kľúčové vlastnosti

Captures the image in the form photos

Zachytáva obrázky vo forme fotografií

Configurable in terms of the frequency of taking photos

Nastaviteľná frekvencia snímania obrázkov

Customizable in terms of the quality of the recorded image

Možnosť výberu z rôznych kvalít snímok

Sending recorded images on-line and or save them on an SD card

Odosielanie zaznamenaných snímok online a/alebo ich ukladanie na kartu SD