Tachografy

Zariadenie namontované vo vozidle automaticky zaznamenáva jeho rýchlosť a vzdialenosť a umožňuje vodičovi zvoliť režim činnosti. Režim činnosti tachografu sa zapína automaticky pri zmene stavu vozidla alebo sa aktivuje pri naštartovaní.