Tachografy

Zařízení instalované ve vozidle automaticky zaznamenává jeho rychlost a vzdálenost a umožňuje strojvedoucímu zvolit režim činnosti. Režim tachografu se aktivuje automaticky při změně stavu vozidla nebo se zapne při rozjezdu lokomotivy.