Check-in – Check-out

Modul Check-in Check-out (CICO) účtuje jízdné veřejné dopravy podle ujeté vzdálenosti nebo počtu zastávek, aniž by bylo nutné kupovat jízdenky.

Hlavní výhody

Cestující na svém chytrém telefonu označí začátek (check-in) a konec (check-out) cesty a systém vypočítá jízdné na základě údajů o ujeté trase. V případě více cest může systém vybrat pro cestujícího nejvýhodnější jízdné za všechny cesty, které v daný den uskutečnil.

Jak to funguje?

Aby systém správně lokalizoval zastávky, na kterých cestující začíná a končí jízdu, měla by být vozidla vybavena rádiovými štítky, které vysílají informace o jejich počtu. Tyto informace jsou pak odesílány do aplikace uživatele provádějícího operaci CICO. Na jejím základě systém provede příslušné výpočty.
Díky použití beacon zařízení (napájených z instalace ve vozidle nebo z baterií s dvouletým provozem) lze toto řešení použít i v infrastrukturách bez trvalého napájení.