Check-in – Check-out

Modul Check-in Check-out (CICO) účtuje cestovné za verejnú dopravu podľa prejdenej vzdialenosti alebo počtu zastávok bez potreby kupovať lístky.

Hlavné výhody

Cestujúci na svojom smartfóne uvedie začiatok (check-in) a koniec (check-out) cesty a systém vypočíta cestovné na základe prejdenej trasy. V prípade viacerých ciest môže systém vybrať pre cestujúceho najvýhodnejšiu tarifu za všetky cesty, ktoré v daný deň vykonal.

Ako to funguje?

Aby systém dokázal správne lokalizovať zastávky, na ktorých cestujúci začína a končí cestu, vozidlá by mali byť vybavené rádiovými štítkami, ktoré vysielajú informácie o ich čísle. Tieto informácie sa potom posielajú používateľskej aplikácii vykonávajúcej operáciu CICO. Na jej základe systém vykoná príslušné výpočty.

Vďaka použitiu zariadení majákov (napájaných z inštalácie vo vozidle alebo z batérií s dvojročnou životnosťou) možno toto riešenie použiť aj v infraštruktúrach bez trvalého napájania.