Manažment zdrojov

Na efektívne riadenie zdrojov potrebujete nástroje, ktoré zefektívnia operácie. Riešenia, ktoré pripravujeme, sú vyvinuté tak, aby vyhovovali potrebám každého zákazníka. Naša ponuka pokrýva oblasti: Správa vozového parku, Správa zákazníckej základne, Zber odpadu, Reporting, Systém údržby ciest.

Hlavné výhody

Pomocou systému je možné zobraziť vozidlá, históriu trás, históriu výkonov vozidiel, sledovanie naživo. Rozhranie je tiež možné prispôsobiť.

ICHI

Systém ICHI je multifunkčný a integrovaný softvér na správu procesov a majetku. Tento softvér bol vyvinutý pre našich zákazníkov pôsobiacich v oblasti odpadového hospodárstva. Dbáme na to, aby jeho funkcie spĺňali ich potreby. Systém ICHI sa dá integrovať s externými systémami.

Moduly ARUBAMU, SAITEKI a ICHIapp boli pridané k existujúcim modulom ARUBAMU, SAITEKI a ICHI v predchádzajúcej verzii.