Terminál

Terminál umožňuje množstvo funkcií vrátane možnosti komunikácie s vodičom, GPS navigácie, diagnostiky komponentov systému GPS/R RFID. Umožňuje tiež zobrazenie plánu trasy vo forme zoznamu odberných miest odpadu. V prípade nezrovnalostí ich môže obsluha vozidla nahlásiť pomocou preddefinovaných alebo prispôsobených poznámok, ku ktorým možno ako prílohu pripojiť fotografie z digitálneho fotoaparátu.