Zariadenia GPS/GSM

Zariadenia GPS/GSM určujú geografickú polohu vozidla, v ktorom sú namontované, pomocou GPS. Táto poloha sa ukladá do pamäte zariadenia - takzvanej "čiernej skrinky". Obsah čiernej skrinky sa načíta prostredníctvom spojenia GSM/GPRS.

 

Zariadenia GPS/GSM majú zabudovaný modul priemyselnej telefónie GSM, pomocou ktorého zariadenie komunikuje so základňovou stanicou a prenáša informácie o svojej polohe a stave vstupov.

Vylepšený GPS/GSM lokátor

Pokročilé kontroléry indikujú aktuálnu polohu vozidla. Okrem toho k nim pripájame všetky dostupné systémy: váženie, identifikáciu RFID, monitorovanie videa alebo terminály.

Kľúčové vlastnosti

Option to enable remote data recording mode

Možnosť zapnúť režim vzdialeného zaznamenávania údajov

Possibility of remote configuration and software update

Možnosť vzdialenej konfigurácie a aktualizácie softvéru

Supporting automatic RFID

Podpora systému automatickej identifikácie RFID

Supports following standards GPS-Glonass-Galileo

Podporuje tieto štandardy: GPS/Glonass/Galileo a GSM/GPRS

Recording data with a given time interval, the possibility of looping the data buffer

Zaznamenávanie údajov s prednastaveným časovým intervalom, možnosť nadpisovania vyrovnávacej pamäte údajov

Základný GPS lokalizátor

Zariadenie označuje bod na mape (aktuálnu polohu vozidla). Môže byť pripojené k zbernici CAN vozidla. Vysiela informácie do systému.

Kľúčové vlastnosti

Battery inside - no risk of cutting off energy

Batéria vo vnútri lokalizátora – žiadne riziko vybitia energie

Internal memory - no risk to lose GSM signal

Vnútorná pamäť – žiadne riziko straty údajov

Live data transmission

Priamy prenos údajov. Použitie GSM/GPRS

Supporting RFID - automatic and manual RFID identification system

Podpora identifikačného systému RFID

Inputs-outputs

Vstupy/výstupy – možnosť pripojenia signálov