Snímač zadných dverí

Snímač zadných dverí sa používa na zisťovanie, kedy a kde bolo nákladné vozidlo vyprázdnené. Inými slovami, keď nákladné vozidlo príde na skládku a vysype odpad, tento snímač nám povie, či nákladné vozidlo otvorilo zadné dvere a vysypalo obsah.

Snímač zadných dverí

Indukčný snímač, ktorý zisťuje otvorenie zadných dverí. V kombinácii s riadiacou jednotkou GPS nám umožňuje lokalizovať vyprázdňovanie plného nákladného vozidla na skládke alebo zistiť narušenie nepovoleného priestoru.

Kľúčové vlastnosti

Simple Installation2

Jednoduchá montáž

Possible installation on every type of vehicle body

Možnosť prispôsobenia na akýkoľvek typ karosérie vozidla

Supporting automatic RFID

Podporuje automatický systém identifikácie RFID

High resistance to weather conditions

Vysoká odolnosť voči poveternostným podmienkam

Reliability

Spoľahlivosť