SAITEKI – Optimalizácia trasy

SAITEKI je určený na úplnú optimalizáciu trás pre viacero vozidiel a rozdelenie odberných miest na vozidlá so zohľadnením dostupných parametrov.

Hlavné výhody

Modul umožňuje optimalizáciu trasy vo forme jednoduchej kombinovanej trasy so zadanými parametrami pre viacero vozidiel. Jeho kľúčové vlastnosti sú: efektívna optimalizácia trasy so zohľadnením viacerých parametrov a premenných, optimálne poradie úloh, zvýšenie efektívnosti poskytovania služieb, zníženie nákladov (palivo, pracovný čas ap.).

ICHI

Systém ICHI je multifunkčný a integrovaný softvér na správu procesov
a majetku. Tento softvér bol vyvinutý pre našich zákazníkov pôsobiacich
v oblasti odpadového hospodárstva. Dbáme na to, aby jeho funkcie spĺňali ich potreby. Systém ICHI sa dá integrovať s externými systémami.

Moduly ARUBAMU, SAITEKI a ICHIapp boli pridané k existujúcim modulom ARUBAMU, SAITEKI a ICHI v predchádzajúcej verzii.