Meracie zariadenia a systémy

Meracie zariadenia na lokomotívach zohrávajú kľúčovú úlohu pri monitorovaní a kontrole rôznych parametrov súvisiacich s prevádzkou. Sú zodpovedné za zber údajov o rýchlosti, teplote, tlaku, spotrebe paliva, prejdenej vzdialenosti, otáčkach motora a mnohých ďalších dôležitých ukazovateľoch.

 

Pomocou meracích zariadení môžu prevádzkovatelia sledovať a analyzovať prevádzkové parametre v reálnom čase a zaznamenávať údaje na dlhodobú analýzu. To im umožňuje optimalizovať prevádzku lokomotívy, identifikovať potenciálne technické problémy, plánovať údržbu a zabezpečiť bezpečnú prevádzku.