Monitorovanie využívania

Systém ET CAN umožňuje monitorovať a zaznamenávať mnohé parametre súvisiace s každodennou prevádzkou lokomotívy bez potreby inštalácie niekoľkých alebo desiatok ďalších snímačov. Systém ET CAN číta a zaznamenáva prevádzkové údaje zo zbernice CAN-BUS, ako je napríklad hladina paliva, spotreba paliva, teplota motora, otáčky motora atď.

ET CAN

Správa obsahuje okrem iného informácie o:

– čas prvého zapnutia a posledného vypnutia motora počas zmeny, 

– prejdenej vzdialenosti (na základe GPS),

– čase jazdy a voľnobehu,

– časoch prevádzky a voľnobehu,

– maximálnej teplote motora

– maximálna rýchlosť,

– spotreba paliva,

– priemerné otáčky motora.

Hlavné vlastnosti

Used to identify the employee and track working

Systém identifikácie zamestnancov

Integracja z systemami zewnętrznymi_

Integrácia
s externými systémami

Raportowanie przebiegu tras

Hlásenie trasy