Monitorowanie eksploatacji

System ET CAN umożliwia monitorowanie i rejestrowanie wielu parametrów związanych z bieżącą eksploatacją lokomotywy bez potrzeby instalacji kilku lub kilkunastu dodatkowych czujników. Poprzez system ET CAN następuje odczyt i rejestracja danych eksploatacyjnych z szyny CAN-BUS, takich jak np. poziom paliwa, zużycie paliwa, temperatura silnika, obroty silnika, itp

ET CAN

Raport zawiera m.in informacje o: 

– czasie pierwszego włączenia i ostatniego wyłączenia silnika na zmianie, 

– przebytej drodze (na podstawie GPS), 

– czasie jazdy oraz postojów, 

– czasie pracy oraz pracy jałowej, 

– maksymalnej temperaturze silnika,

– maksymalnej prędkości, 

– zużyciu paliwa, 

– średnich obrotach silnika.

Główne cechy

Used to identify the employee and track working

System identyfikacji pracownika

Integracja z systemami zewnętrznymi_

Integracja
z systemami zewnętrznymi

Raportowanie przebiegu tras

Raportowanie przebiegu tras