Check-in – Check-out

Moduł Check-in Check-out (CICO) nalicza opłaty za przejazd komunikacją zbiorową zgodnie z przejechaną odległością lub liczbą przystanków, bez konieczności kupowania biletów.

Główne zalety

Pasażer w swoim smartfonie oznacza rozpoczęcie (check-in) i zakończenie (check-out) podróży, a system dokonuje obliczenia należności za przejazd na podstawie danych o przejechanej trasie. W przypadku wielokrotnych przejazdów, system może dobrać najkorzystniejszą dla pasażera taryfę za wszystkie wykonane przez niego kursy w danym dniu.

Jak to działa?

Aby system mógł prawidłowo zlokalizować przystanki, na których pasażer rozpoczyna i kończy podróż, pojazdy powinny być wyposażone w identyfikatory radiowe nadające informacje o swoim numerze. Następnie informacja ta przesyłana jest do aplikacji użytkownika wykonującego operację CICO. Na tej podstawie system dokonuje stosownych obliczeń.
Dzięki wykorzystaniu urządzeń typu beacon (zasilanych z instalacji pojazdu lub z baterii o dwuletnim działaniu), rozwiązanie może zostać zastosowane nawet w infrastrukturze pozbawionej stałego zasilania.