Lokalizator GPS L2

System przeznaczony jest do monitorowania, rejestracji i przesyłania w czasie rzeczywistym informacji dotyczących położenia, prędkości oraz wybranych sygnałów i parametrów lokomotywy. Typy sygnałów rejestrowanych przez urządzenie to: „Wyłącznik Główny AC jest załączony” i „Wyłącznik szybki DC jest załączony”.

 

Sterownik GPS typu L2 uzyskał pozytywny wynik w teście EMC akredytowanym przez Deutsche Akkreditierungsstelle.

Lokalizator GPS L2

Sterownik ET-GPS-GSM SMOK L2 – służy do określania, przy użyciu systemu GPS, pozycji pojazdu kolejowego, w którym jest zamontowany.

Lokomotywy objęte są zasięgiem sieci cyfrowej operatora telefonii komórkowej GSM na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i na terenie krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Antena dualna

W lokalizatorze zastosowano wielozakresową antenę dualną GPS/GSM, dedykowaną do pojazdów kolejowych wraz z wzmacniaczem niskoszumowym LNA GNSS. Urządzenia spełniają wymagania zgodnie z EN 50155 i EN 45545.

Główne Cechy

Antena ze wzmacniaczem spełnia wymagania zgodnie
z EN 50155 i EN 45545

Bateria wewnątrz lokalizatora - bez ryzyka odcięcia energii

Pamięć wewnętrzna - brak ryzyka utraty danych

Transmisja danych na żywo. Korzystanie z GSM/GPRS

Wejścia/wyjścia - możliwość podłączenia sygnałów