Lokátor GPS L2

Systém je určen ke sledování, zaznamenávání a přenosu informací o poloze, rychlosti a vybraných signálech a parametrech lokomotivy v reálném čase. Zařízení zaznamenává tyto typy signálů: "Hlavní spínač střídavého proudu je zapnutý" a "Vysokorychlostní spínač stejnosměrného proudu je zapnutý".

 

Řídicí jednotka GPS typu L2 prošla testem EMC akreditovaným Deutsche Akkreditierungsstelle.

Lokátor GPS L2

Řídicí jednotka ET-GPS-GSM SMOK L2 – slouží k určení polohy železničního vozidla, ve kterém je instalována, pomocí systému GPS.

 

Lokomotivy jsou pokryty digitální sítí mobilního operátora GSM v Polské republice a v zemích Evropského hospodářského prostoru.

Duální anténa

Lokátor využívá dvoupásmovou vícepásmovou anténu GPS/GSM určenou pro železniční vozidla spolu s nízkošumovým zesilovačem LNA GNSS. Zařízení splňují požadavky podle norem EN 50155 a EN 45545.

Hlavní funkce

Anténa se zesilovačem splňuje požadavky podle norem EN 50155 a EN 45545.

Baterie uvnitř lokátoru - žádné riziko výpadku proudu

Interní paměť - bez rizika ztráty dat

Přímý přenos dat. Použití GSM/GPRS

Vstupy/výstupy - připojitelné signály