Lokátor GPS L2

Systém je určený na monitorovanie, zaznamenávanie a prenos informácií v reálnom čase o polohe, rýchlosti a vybraných signáloch a parametroch lokomotívy. Zariadenie zaznamenáva tieto typy signálov: "Hlavný spínač striedavého prúdu je zapnutý" a "Vysokorýchlostný spínač jednosmerného prúdu je zapnutý".

 

Riadiaca jednotka GPS typu L2 prešla testom EMC akreditovaným Nemeckou akreditačnou centrálou (Deutsche Akkreditierungsstelle).

Lokátor GPS L2

Riadiaca jednotka ET-GPS-GSM SMOK L2 – slúži na určenie polohy železničného vozidla, v ktorom je nainštalovaná, pomocou systému GPS.

 

Lokomotívy sú pokryté digitálnou sieťou mobilného operátora GSM v Poľskej republike a v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru.

Duálna anténa

Lokátor používa dvojpásmovú viacpásmovú anténu GPS/GSM určenú pre železničné vozidlá spolu
s nízkošumovým zosilňovačom LNA GNSS. Zariadenia spĺňajú požiadavky podľa noriem EN 50155 a EN 45545.

Hlavné vlastnosti

Anténa so zosilňovačom spĺňa požiadavky podľa noriem EN 50155 a EN 45545

Batéria vo vnútri lokátora - žiadne riziko výpadku prúdu

Interná pamäť - žiadne riziko straty údajov

Priamy prenos údajov. Používanie GSM/GPRS

Vstupy/výstupy - pripojiteľné signály