Věříme, že v partnerství

Naše podnikání stavíme na partnerství, jehož cílem je vzájemná podpora, rozvoj podnikání a růst na trhu. Výzvy kladené našimi partnery, výměna zkušeností a know-how vedly k vývoji moderních technologií, funkčních produktů a mnoha implementací, které zlepšují každodenní provoz našich zákazníků.

Možná chcete rozšířit své portfolio řešení o naši nabídku hardwaru?

Rádi vám pomůžeme. Možná již máte software, ale nemáte dostatek dat pro jeho napájení? I v tomto ohledu vám můžeme být nápomocni. Můžeme pomoci s integrací na úrovni zařízení nebo softwaru. Pokud máte nějaký další nápad na možnou spolupráci, neváhejte se s námi podělit o své myšlenky!

Výhody partnerství se ELTE Group

High quality products

Vysoce kvalitní výrobky

Dedicated team for complex assistance in terms of acquiring the clients and implementation process

Specializovaný tým pro komplexní pomoc při získávání klientů a procesu implementace

Various technical and product solutions for different industry sectors

Různá technická a produktová řešení pro různá průmyslová odvětví

Individual and flexible approach to all our partners

Individuální a flexibilní přístup ke všem našim partnerům

Proč si vybrat nás?

Hardware

Hardwarová integrace

Naše zařízení mohou spolupracovat s dalšími zařízeními

Nabízíme modulární řešení. Naše moduly mají rozhraní, která mohou spolupracovat s vašimi zařízeními. Sdílíme komunikační protokoly s naším partnerem, kterému poskytujeme původní data z vašich zařízení.

To vám umožňuje flexibilně přizpůsobit nabídku náročným zákazníkům a dává vám plnou kontrolu nad procesem poskytování služeb.

Dobře integrovaný system

Náš server poskytuje komunikační rozhraní

Implementace našich řešení zahrnují integrace s externími systémy, které již fungují pro naše partnery, např. specializovaný software pro provoz odpadového hospodářství, fakturaci a další.

Můžeme poskytnout webové služby, výměnu souborů nebo jiný specializovaný způsob integrace. To umožňuje flexibilně přizpůsobovat nabídky náročným zákazníkům a poskytuje plnou kontrolu nad procesem poskytování služeb.

ichi_system
Branding_logo_transfer

Převod produktu pod značku partnera

Náš produkt může být vaším produktem

Vyrábíme zařízení a komponenty, které předáváme našim partnerům. Partneři mohou naše výrobky nabízet jako své vlastní, včetně jejich dalšího prodeje pod svou značkou.

Poskytujeme produkty pod bílými značkami. To našim partnerům umožňuje rozšířit flexibilitu jejich nabídky a zvýšit jejich podíl na trhu služeb v oblasti nakládání s odpady.

Plná pomoc na každém kroku

Podporujeme naše partnery

V ELTE víme, jak důležitá je pevná spolupráce. Proto jsme našim partnerům k dispozici po celou dobu komunikace se zákazníkem. Od pomoci s vypracováním návrhů, přes poskytování materiálů a softwaru až po servis, údržbu a školení. Náš tým profesionálů je připraven vám pomoci v každé fázi procesu.

Change management

Vaše společnost funguje podle jiného modelu?

S chutí přijímáme nové výzvy

Pokud máte další nápady nebo návrh na partnerství, kontaktujte nás. Jsme přesvědčeni, že společně dokážeme víc a určitě najdeme prostor pro nové způsoby spolupráce.

Naši klienti

V průběhu let nám důvěřovali