Systémy video dohledu

Systém ET Pics umožňuje pomocí fotografií nebo videí dokumentovat případné nesrovnalosti nebo plnění úkolů. Výhodou systému je možnost označování fotografií a videí zeměpisnými značkami. Tato funkce přidává k zaznamenanému snímku zeměpisnou polohu, což umožňuje rychle vyhledávat snímky pořízené při poskytování služby v místě zobrazeném na mapě, např. v ulici nebo na konkrétní adrese. Tento systém se osvědčuje při ověřování splnění úkolů a vyšetřování případných stížností.