Měřicí zařízení a systémy

Měřicí zařízení na lokomotivách hrají klíčovou roli při sledování a kontrole různých parametrů souvisejících s provozem. Jsou zodpovědná za sběr dat o rychlosti, teplotě, tlaku, spotřebě paliva, ujeté vzdálenosti, otáčkách motoru a mnoha dalších důležitých ukazatelích.

 

Pomocí měřicích zařízení mohou provozovatelé sledovat a analyzovat provozní parametry v reálném čase a zaznamenávat data pro dlouhodobou analýzu. To jim umožňuje optimalizovat provoz lokomotivy, identifikovat případné technické problémy, plánovat údržbu a zajistit bezpečný provoz.