Snímač váhového okna

Snímač, který je zodpovědný za zahájení a ukončení procesu vážení. Je základní vstupní informací pro dynamický vážicí systém spouštějící hlavní vážicí operaci. Snímač se rovněž používá k počítání počtu prázdných (výtahů).

Snímač váhového okna

Indukční senzor pro spuštění měření hmotnosti. Pro dvojité výtahy – pro současný provoz lze použít dva snímače zátěžového okna.

Hlavní funkce

Simple Installation2

Jednoduchá instalace

Supporting automatic RFID

Provoz automatického identifikačního systému RFID

Supporting dynamic weighing system

Podpora dynamických váhových systémů

High resistance to weather conditions

Vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům

Reliability

Spolehlivost

Snímač váhového okna