Snímač váhového okienka

Snímač zodpovedný za spustenie a ukončenie procesu váženia. Je základnou vstupnou informáciou pre dynamický vážiaci systém, ktorý spúšťa hlavnú operáciu váženia. Snímač sa používa aj na počítanie počtu vyprázdnených kontajnerov (zdvihov).

Snímač váhového okienka

Indukčný snímač, ktorý spúšťa meranie hmotnosti. Pri dvojitých zdvíhacích zariadenia – na súčasnú prevádzku sa môžu použiť dva snímače zaťažovacieho okna.

Kľúčové vlastnosti

Simple Installation2

Jednoduchá montáž

Supporting automatic RFID

Podpora systému automatickej identifikácie RFID

Supporting dynamic weighing system

Podpora dynamických systémov váženia

High resistance to weather conditions

Vysoká odolnosť voči poveternostným podmienkam

Reliability

Spoľahlivosť